Rietvelden Accountacy
Navigatie
banner
 
banner

Diensten

Accountancy
Eén van de traditionele activiteiten is het samenstellen en beoordelen van jaarrekeningen en tussentijdse financiële overzichten. Naast deze activiteit kunt u bij Rietvelden Accountancy terecht voor het beoordelen van de administratieve organisatie en interne beheersingsmaatregelen.

Als rechtspersoon bent u vaak verplicht tot het opstellen van een jaarrekening en vervolgens het openbaar maken van de jaarrekening (deponeren). Bij het opstellen van deze jaarrekening bent u gehouden aan wettelijke vereisten. Rietvelden Accountancy zorgt er voor dat uw jaarrekening voldoet aan deze wettelijke vereisten.

Als ondernemers in een eenmanszaak of maatschap/vennootschap heeft u een jaarrekening nodig voor het opmaken van de fiscale aangifte en als bewijsstuk voor uw financierders. De door ons samengestelde jaarrekening wordt voorzien van een samenstellingverklaring. De gebruikers van uw jaarrekening hechten veel waarde aan de verklaring van de AA-accountant.

Administratieve dienstverlening
De basis van uw financiële verantwoording begint bij een deugdelijke administratie. Een goede opzet van de administratie is dan ook noodzakelijk. Vanaf het begin van uw onderneming zullen wij u nauwgezet begeleiden bij het voeren van de financiële administratie. Afhankelijk van uw wensen kunnen wij de gehele financiële administratie uithanden nemen.

Rietvelden Accountancy maakt gebruik van internetboekhouden via Twinfield (www.twinfield.nl). Op deze manier kunnen wij u realtime begeleiden. Één van de vele voordelen is dat u géén software hoeft aan te schaffen en dat back-up faciliteiten gegarandeerd zijn.

Bent u een grotere onderneming en wenst u begeleiding bij het opzetten of beoordelen van u administratieve organisatie, dan kunt u vanzelfsprekend ook bij ons terecht.

Fiscaliteiten
Jaarlijks dient u aangifte te doen over uw inkomsten en periodiek dient u aangifte omzetbelasting te doen. Vanzelfsprekend kan Rietvelden Accountancy u hierbij begeleiden en deze werkzaamheden voor u uithanden nemen. Niemand vindt het leuk om belasting te betalen. Om deze pijn zoveel mogelijk te verzachten zullen wij u begeleiden bij het fiscaal optimaliseren van uw inkomsten.

Starters
Bij de start van u onderneming wordt u geconfronteerd met een wirwar aan regelgeving en verplichtingen. Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van startende ondernemingen.
Neemt u geheel vrijblijvend contact met ons op en overtuig u van onze specialistische kennis.

Medisch beroepsbeoefenaren
Het begeleiden en adviseren van medisch vrije beroepsbeoefenaren vergt specialistische kennis. Niets is belangrijker dan een adviseur die met u mee kan denken en kennis heeft van uw werkzaamheden. De gezondheidszorg staat in Nederland steeds meer onder druk. De overheid wil graag marktwerking creëren, maar daarbij wel voorkomen dat de kosten van de gezondheidszorg stijgen. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat uw tarieven en inkomsten onderdruk komen te staan en dat u genoodzaakt wordt uw huidige onderneming efficiënter uit te gaan oefenen.

Moet ik samen gaan werken met andere beroepsbeoefenaren? Is het wel verstandig om nu grote investeringen te doen? Is het verstandig om meer personeel aan te nemen?

Wij kunnen u als geen ander hierin adviseren.

Advisering
Rietvelden Accountancy kijkt graag verder dan alleen uw jaarrekening en aangiften. Aan de hand van de opgestelde jaarrekening zullen wij u adviseren omtrent uw onderneming.

Omdat u privéleven nauw verbonden is met uw onderneming zullen wij bij de advisering ons ook richten op uw privésituatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan erfrecht, huwelijksgoederen recht en schenkingen. Door een uitgebreid netwerk van specialisten kunnen wij u op zeer veel aspecten adviseren.Homepage Over ons Klacht indienen bij Rietvelden Accountancy Disclaimer Verbon Design